Referenser

BeTech fick möjligheten att medverka vid huvudlagerbytet på LKAB´s utlastning i Narvik.

Tillsammans med flertalet entrepenörer som hyrts in för dess specialkompentens genomfördes detta jobb på 70 timmar

2011  gjorde vi momentdragning med bultsträckare vid ett gavelbyte på LKAB i Kiruna .

Vid dessa jobb har vi haft privilegiet att både hyra ut verktyg och personal .

 

 

LKAB´s malmutlastaren i Narvik
BeTech tillsammans med Outotec säkerställde att lagret monteras korrekt
Huvudlagret på utlastaren är 6 meter i diameter och leveras av SKF
Utlastaren har en kapaciteten är på hela 20 miljoner ton per år
Gavelbyte på en kvarn i Kiruna , BeTech bistod med personal och verktyg
Uthyrning av sträckverktyg isamband med gavelbyte
Utrustning för olika tyngre arbeten , tex brolansering kan BeTech tillhandahålla
Vi kan även erbjuda uthyrning av momentverktyg
Bultsträckarutrustning finns tillgänglig för uthyrning